sábado, 25 de marzo de 2017

Preocupación pola Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU)

Quero sumarme á crítica / preocupación  manifestada pola compañeira Monica Diz no seu blog, ante a publicación de documentos (que aínda non foron publicados no DOG) relativos á nova proba para o acceso á universidade, tanto na web da propia Consellería de Educación, web da Comisión Interuniversitaria Galega como na prensa escrita.

A confusión entre a comunidade educativa é máxima e, o peor de todo, é que a estas alturas do curso, finais de marzo, non está claro como vai ser esa proba, nin como van ponderar as materias da parte voluntaria. Tampouco está moi claro como poden examinarse para mellorar a súa nota de admisión o alumnado con bacharelato aprobado en cursos anteriores ou con PAAU superada en cursos anteriores.

Así que gracias a Monica Diz por expresar tan ben o que moitos outros orientadores e orientadoras pensamos.

Mentras a administración segue sen aclararse e os mais perxudicados, o alumnado.

Para xulgar por vós mesmas, podedes consultar os documentos que ven publicando a Comisión Interuniversitaria Galega na súa páxian web:

Fonte: http://ciug.gal/(Pendente de publicar no DOG)Consulta aquí os  PARÁMETROS DE PONDERACIÓN.

Matrícula libre para exames nas Escolas Oficias de Idiomas

A Consellería de Educación abre a matrícula en modalidade libre das probas para certificar a competencia nas linguas que ofrecen as Escolas Oficiais de Idiomas


Requisitos:
Ter 16 anos cumplidos no ano natural de celebración das probas, ou 14 anos se opta a un idioma diferente da primeira lingua estranxeira na ESO
Non será posible obter o certificado dun nivel equivalente a outro xa cursado no anterior plan de estudos de EOI
Non será necesario superar o exame de certificación dun nivel inferior para poder presentarse a un superior, agás no caso do nivel C1 de inglés, francés, portugués ou de galego, no que se deberán posuír o certificado do nivel avanzado ou o antigo de aptitude nesta lingua expedido por unha EOI ou no caso do idioma inglés o certificado acreditativo da validación do Certificate of Proficiency emitido polo MEC, e aboar os prezos públicos correspondentes
Non estar matriculado no mesmo idioma e curso no mesmo ano académico por ensino oficial e libre simultaneamente
O alumnado que xa realizou estudos nunha EOI en cursos anteriores e desexe matricularse polo réxime libre noutra escola en 2016-2017 deberá indicalo e achegar a certificación académica da escola da que procede.
Non hai límite de convocatorias en modalidade libre
A modalidade libre só permite un único exame en xuño
O prazo de inscrición estará aberto ata o 6 de abril ás 12.00 h
A matrícula farase en https://www.informaticacentros.com/xunta

miércoles, 15 de marzo de 2017

Unha fan moi especial

Na entrada de hoxe é para compartir o vídeo que recolle como Iris, unha exalumna  (foi alumna do noso centro ata o curso pasado), cumple o seu soño de coñecer ao seu ídolo, Abraham Mateo.

Ter soños, expresalos en voz alta  (no centro damos fe de que Iris era unha apaisoada de Abraham Mateo e que soñaba con coñecelo, como dí a súa nai na entrevista)...

...ás veces, os soños fanse realidade.

Xornadas Educativas no Concello de Cangas
lunes, 13 de marzo de 2017

INSCRICIÓN PARA AS PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO

Do 13 ao 23 de marzo, está aberto o prazo para inscribirse nas probas de acceso a Ciclos de Grao Medio.  A inscrición pode realizarse en calquera instituto que se impartan estudios de Formación Profesional.  Modelo de solicitude de inscrición.Lembra que estas probas teñen por obxecto permitir que as persoas que non cumpren as condicións para o acceso directo aos Ciclos Formativos de Grao Medio, poidan acceder a eles.

Os requisitos que han de reunirse é non estar en condicións de acceder directamente aos ciclos de Grao Medio e cumprir 17 anos ao longo do ano 2107.

Aquí vos deixo unha presentación na que se abordan os aspectos principais da proba.


Accede aquí á convocatoria das probas (DOG 5/01/2017)

martes, 7 de marzo de 2017

8 de marzo: Día Internacional da Muller

O 8 de marzo de 1908, cento vintenove mulleres traballadoras da empresa téxtil “Cotton” de Nova Iorque declaráronse en folga  e ocuparon as fábricas reclamando mellores condicións de traballo.  A patronal  actuou duramente e chamou á policía para que as fixese saír.  Como elas se negaron a abandonar o edificio, botaron no seu interior bombas incendiarias, queimando ás 129 mulleres.

Pouco despois, en 1910, declarouse o 8 de marzo o DÍA INTERNACIONAL DA MULLER, en lembranza das mulleres mortas en Nova Iorque.

Dende o Departamento de Orientación, faise unha proposta de traballo nas titorías para promover a sensibilización e toma de conciencia da discriminación que sofren as mulleres tanto no eido do traballo doméstico como no eido laboral.  Ao mesmo tempo que iniciamos o traballo sobre a orientación académica e profesional, no aspecto de coñecemento do mundo laboral e as profesións.

As propostas están aloxadas na Aula Virtual do centro: https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/aulavirtual2/course/view.php?id=113

Tamén vos achego o cartel coa programación do Centro de Información á Muller do Concello de Cangas, conmemorando este día.
jueves, 2 de marzo de 2017

Actividades de formación en lingua inglesa para alumnado de ESO e Bacharelato.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ven de convocar axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017, para alumnado de ESO e Bacharelato de centros docentes sostidos con fondos públicos  (Orde do 2 de febreiro de 2017)

Requisitos para solicitar estas axudas:

 • Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de ESO ou 1º ou 2º de bacharelato nun centro sostido con fondos públicos de Galicia.
 • Ter superadas todas as materias no curso 2015/16
 • Ter acadado no curso 2015/16 na materia de lingua inglesa, unha cualificación mínima de "Ben" ou 6.
 • Non ter concedida, no presente curso académico, outra axuda coa mesma finalidade


Como solicitar estas axudas:

 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (ED504B) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal
 • Opcialmente, poderanse presentar as solicitudes nos rexistros establecidos na normativa.  Para iso, hai que descargar o formulario ou cubrilo online dende a páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle. Unha vez cuberto o formulario, gravarán os datos, o que xerará un documento en formato Adobe Acrobat, corresponde aos Anexos I e II, que se deberán imprimir e asinar.  Por último, deberán entregar estes Anexos, xunto coa preceptiva documentación en calquera rexistro recoñecido no procedemento administrativo.


Prazo de presentación:
Do 28 de febreiro ao 27 de marzo (ambos incluídos)

Documentación a chegar xunto coa solicitude  (Anexos I e II)

 • Certificación de matrícula do curso 2016/17
 • Certificación académica das cualificación de todas as materias cursadas no ano académico 2015/16
 • Fotocopia do DNI ou NIE do solicitante e da nai / pai / titor/a legal
 • Fotocopia do libro de familia
 • Calquera outro documento xustificativo de circunstancias familiares especiais: discapacidade do alumno ou familiar,...


Axudas que se conceden:
No cadro podemos ver a duración da actividade e o que debería aportar a familia.

CONSULTAS e MAIS INFORMACIÓN:
Web da convocatoria: http://www.edu.xunta.es/axudasle
Enderezo electrónico: axudasle@edu.xunta.es
Atención telefónica:  981957296 - 881997497 - 981957538